تبلیغات
مجتمع شهید شیرودی ناحیه 2 سنندج - نمایش آرشیو ها

سعادت جامعه وملکت در دست کسانی است که به تعلیم وتربیت فرزندان جامعه اشتغال دارند
معرفی مخروط تجربی ادگار دیل جهت استفاده در آموزش (قسمت سوم)
معرفی مخروط تجربی ادگار دیل جهت استفاده در آموزش (قسمت دوم)
معرفی مخروط تجربی ادگار دیل جهت استفاده در آموزش (قسمت اول)
آسیب پذیری دانش آموزان گلخانه ای
گوش کردن دوسویه؛ پایه یادگیری
روشهای افزایش تمرکز دانش آموزان در کلاس درس
داستان کوتاه : شیوه های نوین آموزشی
داستان کوتاه : تربیت با قوه عدم خشونت ( پیاده راه رفتن درمسیر بسیار طولانی)
دو نوشته تربیتی از دکتر عبدالعظیم کریمی
گذری بر دیدگاه اندیشمندان در رابطه با تعلیم و تربیت
شوق خواندن
ساختن پل
توصیه هایی به دانش آموزان برای موفقیت بیشتر در ایام امتحانات
توصیه هایی به والدین در ایام امتحانات برای موفقیت بیشتر دانش آموزان
بیش فعالی(انواع بیش فعالی) قسمت سوم
بیش فعالی (ویژگی های بالینی) قسمت دوم
بیش فعالی ( تعریف و شیوع ) قسمت اول
بزرگترین مدرسه جهان کجاست ؟
درس پژوهی : رویكرد نو در پژوهش مشاركتی معلمان
درسی از ملا هادی سبزواری : ناهاری که ناصر‌الدین‌ شاه نخورد
داستان میخ و چكش
داستان عبرت آموز: شما نجار زندگی خود هستید
خلاقیت ، عنصری فراموش شده در تربیت کودکان
گذری بر اندیشه های برایان تریسی