تبلیغات
مجتمع شهید شیرودی ناحیه 2 سنندج - بیش فعالی (ویژگی های بالینی) قسمت دوم

سعادت جامعه وملکت در دست کسانی است که به تعلیم وتربیت فرزندان جامعه اشتغال دارند

بیش فعالی (ویژگی های بالینی) قسمت دوم

نویسنده :سعدی خادم
تاریخ:سه شنبه 19 آذر 1392-11:31 ق.ظ

شروع اختلال « بیش فعالی » ممكن است در شیرخوارگی باشد ، چنین شیرخوارانی زیاد گریه می كنند . از دامان مادر فرار می كنند ، لگد می زنند ، جیغ می كشند ، در مكیدن دچار مشكل هستند ونسبت به محرك ها بسیار حساس اندو تحت تأثیر سر وصدا ، نور ، تغییرات درجه حرارت ویا سایر تغییرات محیطی دچار آشفتگی می شوند . گاهی نیز

ویژگی های بالینی

شروع اختلال « بیش فعالی » ممكن است در شیرخوارگی باشد ، چنین شیرخوارانی زیاد گریه می كنند . از دامان مادر فرار می كنند ، لگد می زنند ، جیغ می كشند ، در مكیدن دچار مشكل هستند ونسبت به محرك ها بسیار حساس اندو تحت تأثیر سر وصدا ، نور ، تغییرات درجه حرارت ویا سایر تغییرات محیطی دچار آشفتگی می شوند . گاهی نیز ، برعكس چنین بچه هایی شل وبی حال هستند ، اكثر اوقات می خوابند وبه نظر می رسدكه در ماه اول زندگی رشد آهسته ای دارند . گاهی مادران كودكان بیش فعال ، گزارش می كنند وقتی كه برای این فرزندشان  باردار بوده اند،  حس می كرده اند كه جنین درون زهدان آنها لگد می زند وجنب وجوش بسیاری دارد .به طور كلی ویژگیهای بیش فعالی از اوایل دوره ی كودكی بروز می كند .

كودكان دارای این اختلال دارای مشكلات بالینی هستند:

- عدم توانایی در تمركز وتوجه كافی هنگام كارها و فعالیت های روزانه مثل انجام تكالیف درسی و وظایف خانگی.

- به نظر می رسد هیچ توجهی به صحبت های طرف مقابل ندارند.

در اتمام كارها حتی كارهایی كه خودش هم دوست دارد ، مشكل دارد وآنها را نیمه كاره رها می كند .

- احتمال ابتلا به اختلالات زبان وگفتار وشنوایی  وجود دارد.

- ناتوانی در پیروی از فرمانها ودستور العمل های ارائه شده .

- ناتوانی در طبقه بندی وسازمان دادن برنامه ها وامور.

عدم تمایل به انجام كارهایی كه نیازمند فعالیت فكری وتمركزند .

گم كردن یا جاگذاشتن مداوم اشیا ، اسباب بازیها و وسایل مدرسه.

- حواس پرتی

- داشتن رفتار تكانشگری

ناتوانی در آرام نشستن

دویدن – جهیدن – پریدن و بالا رفتن بیش از اندازه از میز وصندلی و ...

ناتوانی در انجام بازی های آرام

پر جنب وجوشی زیاد در هنگام انجام كار

تند حرف زدن وقطع كردن سخنان دیگران

دائماً می خواهد جلب توجه كند .

شتاب در پاسخ دادن به سؤالات

بی صبری

داشتن رفتار پرخاشگرانه

خواب  ناآرام

ناتوانی در یادگرفتن

ایجاد مشكل در بازی با دیگران

انجام كارهای خطرناك بدون آنكه به پیامد های آن فكر كنند.

مشكل خام حركتی ( دست وپا چلفتی)

رفتارهای آزارشی

- خود آزاری ، كندن مو و پوست خود

معمولاً برخوردار از هوش بهر طبیعی ( اما ناتوانی در انجام برخی كارها مثل تكلیف ها ویادگیری در مدرسه)

- تصادف كردن به میزان بیشتر از دیگران

-   داشتن عزّت نفس پایین و به سرعت،  احساس ناكامی كردن.

شیوع بیشتر درپسران وبه نسبت در پسران چشم آبی وموبور ، بیشتراست .

علایم بیش فعالی

 اختلال « بیش فعالی » دارای 3 علامت مهم است كه به طور پایدار و ثابت وهمیشگی دیده می شوند:1- بی توجهی 2– بیش فعالی   3-تكانشگری

*بی توجهی:

یكی از ویژگیهای مهم این اختلال كه تقریبا همواره وجود دارد این است كه آنها به آسانی گرفتار حواس پرتی وپریشانی فكر یا كوتاهی مدت زمان توجه می شوند .این مشكل مانند بیش فعالی چندان مشهود نیست .خردسالان در مقایسه با بزرگسالان نسبتا فاقد مهارت تمركز وادامه انجام وظایف دراز مدت وكسالت آور می باشند.او مانند یك كودك نو پا وشاگرد كودكستانی با شتاب از كاری به كار دیگر می پردازد  و در  آخر به نظر می رسد كه در انجام كار دچار سرگشتگی است.در مد رسه چون نمی تواند برای مدت طولانی به چیزی توجه كند ،تكالیفش را تمام نمی كند  وبه دستورات عمل نمی كند . درخانه نیز مادرش متوجه می شود  كه(( اوبه مدت طولانی به چیزی گوش نمی دهد،فكر نمی كند،چیزی به خاطر نمی آورد.در میان انجام كاری ،كا ردیگری را شروع می كند كارها نیمه تمام اند اتاقش به هم ریخته  ولباسها نا مرتب است )) گاهی نشان می دهد از كاری كه در دست دارد  وفراموشش می كند سر گشته وپریشان شده است. بسیاری از این كودكان حداقل برای اندك مدتی  می توانند به دقت به چیزی گوش دهند.اگر آزمایش كننده(روانشناس،روان پزشك،پزشك ،آموزگار)تغییر پذیری پتانسیل چنین رفتاری را تشخیص ندهد ممكن است به نتیجه ای نا درست دست یابد كه كودك سالم است واین اولیا ومربیان هستند كه بیش از حد واكنش نشان می دهند.این كودكان مشكل هایی را در توجه انتخابی نشان می دهند واز آنجاكه قادر به كنترل توجه خود نیستند د رحین انجام كارها وتكالیف به رویا فرو می روند(كیولی 1998) واین نا توانی خود عاملی برای ناتوانی ها ی تحصیلی  ورفتارهای اجتماعی می شود.

*بیش فعالی :

بیش فعالی حركتی ،احتمالا یكی از نخستین نشانه هایی است كه در سالهای پیش مدرسه ای ،مشاهده می شود. اولیا ومعلمان آنها را به منزله ی كودكانی كه بیش از حد پرجنب وجوش ،دارای كنجكاوی اغراق آمیزتوصیف می كنند.مرتبا به اطراف می دوندواز در ودیوار بالا می روند.درآرام نشستن مشكل دارند حتی در هنگام خواب بیش از اندازه به اطراف حركت می كنند همیشه در حال رفتن وعمل كردن اند مثل این است كه توسط یك موتور تحریك می شوند.این علامت ها باید درمحیط كودك گزارش  گردد اگر اولیا ومربیان ازنظر  این رفتار ها توافق نداشتند به گزارش آموزگاران باید اهمیت بیشتری داده شود زیرا آنان با رفتار های طبیعی هرسن آشنایی بیشتری دارند.(نشانه ها مختص كودكان 8تا10 ساله است،خردسالان نشانه های بیشتر وكودكان مسن تر نشانه های كمتری را نشان می دهند).                                                     

این كودكان به هر چیزی كه سر راهشان باشد دست میزنند،  گاهی دراثر اشتباه آنرا می شكنند .اثاثیه را به هم می ریزد  معمولامادر این احساس را دارد كه  یك لحظه چشم برداشتن ازاو مصیبت خواهی است (چون یا چیزی در حال شكستن است یا جان كودك نوپا در خطر)در نتیجه این كودكان سهم بیشتری را دربه وجود آوردن  حوادث دارندو بسیار بیشتر از بچه های عادی در بخش های اورژانس دیده می شوند.ا ین كودكان  گاهی بسیار وراج وپرگو هم هستند. نكته مهم این كه همه ی كودكان مبتلا دارای بیش فعالی نیستند وحتی اندكی از آنها كمتراز حد عادی فعال   می باشند.بیش فعالی مشخص بارشد كودك ممكن است از بین برود اما مشكلاتی دیگر هستند كه نیاز به درمان دارد.

*تكانشگری یابر انگیختگی :

منظور از تكانشگری ،انجام یك عمل بدون فكر وتامل در مورد آن عمل ونتیجه آن است .به عبارتی به عقیده (باركلی)برانگیختگی در این كودكان ،ناتوانی در فكر كردن  قبل از انجام یك عمل نیست  بلكه انجام عمل پیش از آنكه مدت زمانی رابه فكر كردن اختصاص دهند است.گلداستین وگلداستین(1998) می نویسندتكانشگری 4 نوع است:1-عمل بدون كنترل ،بازداری یا توقف2-عمل بدون تفكر یا ملا حظه گری3-عمل بدون پیش بینی،برنامه ریزی كافی یادرنظر گرفتن پیامد ها4-عمل آنی وناگهانی.

تكانشگری یكی از اجزای اصلی اختلال بیش فعالی است  به همین دلیل این كودكان  در ((راضی شدن ))مشكل دارندبرای مثال آنها در مقایسه با كودكان عادی به تقویت كننده هایی با فاصله كوتاهتر احتیاج دارند. شاید به همین دلیل است كه از پیامدهای رفتار خود تجربه كسب نمی كنند و حتی پس از تنبیه شدن ،دوباره رفتارهای آزارشی را تكرار می كنند.این كودكان  مانند كودكی  كه چندین سال از حدود سنی خود كوچكتر است رفتار می كند .مثلا اگر چیزی یا افرادی در آنچه او می خواهداقدام نمایند ،كوتاهی كنند خیلی زود عصبانی  ورنجیده خاطر شده ،ممكن است وسایل را به اطراف پرت كرده یا بشكند  وگاهی برادر و خواهر وهمكلاسی  هایشان را مورد ضربات مشت قرار می دهند. مورد دیگری كه در بحث تكانشی مهم ومسله ساز است (كنترل ادرار ومدفوع) است .كودكان خردسال بیش فعال  ممكن است در مدت روز  خود راخیس یا كثیف كنند .به نظر میرسد آنها به( نیازهای فشار)خویش توجهی ندارند وتا اندازه ای خود را تخلیه می نمایند.

علل اختلال بیش فعالی

در حال حاضر علل اصلی این اختلال  با وجود اینكه یك اختلال رایج ومتداول است ولی نا شناخته است . این احتمال وجود دارد كه ناشی از مجموعه عوامل پیچیده  ای باشد. در اینجا به ذكر چند مورد می پردازیم:

1-عوامل ژنتیكی: در مطالعه اعضای خانواده كودكان دارای این اختلال مشاهده شده كه یكی از اعضا كه معمولا پدر است به علت عوامل ژنتیكی دارای همین اختلال است (كیولی1998)در مطالعه عوامل ژنتیكی 3روش مطالعه خانواده،همشكمان،فرزند خوانده ها مورداستفاده قرار می گیرد. در تحقیقات بدست آمده (بیدر من وهمكاران1990)در مطالعه هم شكمان وفرزند خوانده ها رابطه ی قوی بین عوامل ژنتیكی  ووجود این اختلال مشاهده شده است . آنها با مطالعه عوامل خانوادگی –ژنتیكی-روانی اجتماعی  در خویشاوندان درجه اول این كودكان  دریافتند احتمال وجود اختلالی مشابه بسیار زیاد است.گودمن واستیونسون (1989)اظهار كردند كه والدین ومعلمان كودكان بیش فعال  همشكمان یكسان را بیشتر از  همشكمان غیر یكسان مشابه یكدیگر درجه بندی كرده اند(دربررسی 39 همشكم یكسان توافق 51درصد  ودر غیر یكسان33درصد بود)

بررسی فرزند خوانده ها (كانتول1975)نشان می دهد كه والدین فرزند خوانده ها  وخویشاوندان نزدیك آنها ،فاقد مشكل هایی هستند كه در والدین زیستی این كودكان وجود دارد.

2-عوامل عصبی وشیمیایی

در بخشهای گوناگون مغز ناقل های عصبی(یك سلول مواد شیمیایی كه از سلول عصبی ترشح می شودكه توسط سلول دوم گرفته می شود وارتباط عصبی صورت می گیرد) مختلفی وجود دارند.اگر میزان یك ناقل عصبی ناكافی باشد  بخشی از مغز  كه باید روی  آن عمل كند  به درستی كار نخواهد كرد .كوكان بیش فعال  ممكن است دچار كمبود هایی در بعضی ناقل های عصبی باشند.كارشناسان شیمی - عصبی احتمال می دهند كه ممكن است ناقل های عصبی در این كودكان به اندازه كافی نباشد.تعداد زیادی از ناقل ها می تواننند قابلیت افزوده ای را در توجه متمركز در رفتار بازدارنده  وخویش كنترلی  به وجود آورند. ( گازانیكا وهمكاران1979)گزارش كردند كه در كودكان بیش فعال مقدار امواج آهسته (معمولا تتا)كه برای خردسالان طبیعی است به میزان كمتری مشاهده می شود.پژوهشگران دریافتند آسیب به نیمكره راست كه بطور عمده هوشیاری  وتوجه تابع آن است می تواند نارسایی های رادر هوشیاری  وتوجه ایجاد كند.

3-خانواده و رفتار والدین : پژوهشگران این اختلال را نوعی واكنش كودك نسبت به نابسامانی های خانوادگی نظیر اعتیاد  به الكل،اظطراب مزمن والدین وافسردگی مادر دانسته اند.واز سوی دیگر به دلیل  فراوانی بیشتر مبتلایان به بیش فعالی در خانواده های پر جمعیت  آنرا به محرك های محیطی نا مناسب مانند كثرت افراد وعدم رفاه خانواده نسبت داده اند.(میلر1978،تیزارد 1968) ارتباط مادران نوجوانان این اختلال منفی تر از مادران دیگر است(باركلی1994)

   مطالعه تعامل والدین-فرزند در ایران نشان داده است كه این والدین بیشتر از والدین كودكان عادی از شیوه های فرزند پروری خود كامه استفاده می كنند(علیزاده وآندریس2002)داری اعتماد به نفس كمتری هستند،از شیوه های تنبیهی بیشتری استفاده می شد وروابط گرم كمتری با فرزندانشان دارند.به طور كلی باید بگوییم نوعی رابطه ی متقابل بین فرزند پروری والدین ،محیط خانواده واین اختلال وجود دارد كه با آسیب پذیری زیستی كودك نیز رابطه دارد (كمبل1990)

4-علل روانشناختی:

 هر اندازه كودك كم سنتر باشد ،ناراحتی  یا تنش روانی وی بیشتر به شكل تظاهرات جسمانی بروز می كند.در نخستین سالهای زندگی كودك،طبیعی ترین پاسخها نسبت به موقعیتی ضربه آور یا اضطراب انگیز ،مبادرت به عمل است.در این زمینه چگونگی رفتار والدین  وواكنش آنهامهم است.احتمال دارد برخی از كودكان  به صورت مادر زادی واجد  وضع حركتی انفجاری تری باشند.در چنین مواردی ،پاسخ های سختگیرانه یا خواسته های بیش از حد اطرافیان می توانند كودك را در حالت بیش فعالی نا بهنجاری مستقر سازند(آژوریاگرا،1963)

5-تاثیر مواد سمی:

 عوامل محیطی مانند مسمومیت سربی (دیوید وهمكاران1972) تاثیر امواج تلویزیونی وچراغ های مهتابی راازعلل احتمالی بیش فعالی در نظر گرفته اند(ات1974)بدون آنكه بتوانند نقش آنها را كاملا آشكار كنند.پاره ای از محققان (فین گلد1975)بر این باو رند كه بیش فعالی می تواند ناشی از مواد افزوده شده یا تركیب كننده های طبیعی  برخی از غذاها باشد. بنابر این یك رژیم غذایی مركب از گوشت تازه ،سبزیجات،شیر را پیشنهاد     می كنندوتوصیه می كنند كه از مصرف  رنگها وچاشنی های مصنوعی اجتناب شود.برخی پژوهش ها نیز بهبود نشانه های رفتاری را در نتیجه رعایت این رژیم تایید كرده اند(برنر1977)

همچنین تجمع فلزات سمی مانند( سرب،آرسنیك،آلومنیوم،جیوه یا كادیوم)می تواند سبب مشكلاتی در یادگیری ورفتار كودكان شود. باركلی (1982)می نویسد 30درصذد كودكان كه میزان سرب خون آنها زیاد است نشانه های بیش فعالی رانشان می دهند.سیگار كشیدن مادر در دوران بارداری نیز از مسموم كننده های دیگراست كه با این اختلال رابطه دارد.

6 - از جمله عوامل مربوط به تغذیه مربوط به رژیم با قند بالا وحساسیت ها به مواد غذایی است. پژوهشگری  گزارش می كنددر آزمایشی كه( آسپارتام شیرین كننده مصنوعی) برای شناخت واكنش به قند به كودك داده می شد رفتارش به گونه ای فوق العاده بد می شد.در گروهی دیگر از كودكان زمانی كه در رژیمی  بدون رنگ خوراكی به ویژه ((تارترازین))قرار گرفتندكمی بیش از10درصد آنها در رفتارشان بهبودی  نشان دادند.ووقتی دوباره این ماده به رژیم غذایی آنها افزوده شدرفتارشان بدتر گردید(ناآرامی بیشتر،زود خشمی ومشكلات خوابیدن)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://www.wiegersmadrachten.nl/diensten/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:27 ب.ظ
楽天ブランドコピー
https://www.sheetplantassociation.com/contact-us
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:26 ب.ظ
オメガスーパーコピーN級品偽物、本物品質時計オメガ時計コピー海外激安通販専門店
https://kubanfss.ru/tsrmany
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:24 ق.ظ
スーパーコピーブランド指輪販売優良店!
http://www.nostalgiazapara.pl
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:22 ق.ظ
ブランドの時計、バッグ、財布など激安で買える!高品質のロレックス時計コピー、IWC時計コピー、エルメスバッグコピー
http://sibcbt.ru/vakansii
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 11:48 ب.ظ
日本最大級スーパーコピーブランド、スーパーコピー時計、バッグ、財布(N級品)激安通販専門店
http://www.hotel-marine.com/reservation/
شنبه 31 فروردین 1398 09:18 ق.ظ
スーパーコピーオメガ シーマスタープロフェッショナル プラネットオーシャン45 2200-50 新品信頼できる安心の贈り物
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/1324
جمعه 30 فروردین 1398 02:37 ق.ظ
スーパーコピーブランド
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر